منوی بانکداری اسلامی
برچسب : آمریکا
گزارش:
به رغم چالش‌هایی که در حوزه قوانین وجود دارد اما بازار مالی اسلامی در آمریکا نفوذ خوبی به خصوص در بین مسلمانان این کشور داشته است.
یادداشت:
طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ اسلام سریع‌ترین نرخ رشد را بین ادیان داشته است. با این‌حال، محصولات مالی اندکی در کشور آمریکا در دسترس مسلمانان قرار دارد.
یادداشت:
در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بیش از ۳۰ کتاب پربار در حیطه بانکداری اسلامی نوشته شده که این نشانگر جذابیت این قانون است.
مصوبه جدید آمریکا و اصول بانکداری اسلامی!
با اجرای قانون والکر (Volcker)، بانکهای آمریکا از اجرای معاملات مخاطره‌آمیز با پول خود منع می‌شوند و مسئولیت‌پذیری بانکها افزایش می‌یابد.
Page: 1 of 1