برنامه تغییر به سمت سازمان مشتری محور فاز ۱: پروژه بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط (بانک انصار؛ ۱۳۹۶)
تاريخ : سيزدهم تير 1397 ساعت 14:49   کد : 293758