اتمام زمان ثبت نام در «ششمین فراخوان انتخاب مقالات و کتاب‌های برتر تالیف شده در حوزه پول و بانک»
  مطابق «فراخوان انتخاب مقالات و کتاب‌های برتر تألیف‌شده در حوزه  پول و بانک» حداکثر مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا ۲۰ آبان ۱۳۹۵ بوده و  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.
تاريخ : بيستم و سوم آبان 1395 ساعت 09:14   کد : 272746
 مطابق «فراخوان انتخاب مقالات و کتاب‌های برتر تألیف‌شده در حوزه  پول و بانک» حداکثر مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا ۲۰ آبان ۱۳۹۵ بوده و  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.