پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute


گروه بانکداری

 

دكتر مهرداد سپهوند
مدير گروه پژوهشي بانكداري
دكتري- اقتصاد خرد کاربردی از دانشگاه Nottinghom انگلستان
  دكتر علي ارشدي
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دكتري- اقتصاد- علوم اقتصادي-  دانشگاه اصفهان 
كارشناسي ارشد- علوم اقتصادي- دانشگاه شهيد بهشتي
کارشناسي- علوم اقتصادي- دانشگاه شيراز 
 

دکتر مهشید شاهچرا
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتری- اقتصاد- گرایش بخش عمومی، شهری و منطقه ای-  دانشگاه اصفهان 
کارشناسی ارشد- علوم اقتصادی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
کارشناسی- علوم اقتصادی- دانشگاه اصفهان

دكتر زهرا خوشنود
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دكتري- اقتصاد- علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
كارشناسي ارشد- علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
كارشناسي- علوم اقتصادي- دانشگاه مازندران
دکتر محمد ولی‌پور پاشاه
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
دكتري علوم اقتصادی- گرایش اقتصاد مالی- پژوهشکده پولی و بانکی
كارشناسي ارشد علوم اقتصادي-گرایش اقتصاد انرژی و بازاریابی بین‌الملل- دانشگاه تهران 
كارشناسي- علوم اقتصادي- دانشگاه شهید بهشتی تهران
 
دکتراعظم احمديان
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
دكتري-علوم اقتصادي- دانشگاه علامه طباطبايي
كارشناسي ارشد- توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي- دانشگاه علامه طباطبايي
كارشناسي- علوم اقتصادي- دانشگاه علامه طباطبايي

 
مرضيه اسفندياري
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
كارشناسي ارشد- مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي- گرايش اقتصاد- دانشگاه صنعتي شريف
كارشناسي- مهندسي كامپيوتر نرم افزار - طبرستان
 
 دکترهادي حيدري
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
دكتري- علوم اقتصادي- دانشگاه صنعتي شريف
كارشناسي ارشد- مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي- دانشگاه صنعتي شريف 
كارشناسي- رياضيات كاربردي- دانشگاه رازي كرمانشاه
 
ماندانا طاهری
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
دانشجوی دکتری- حسابداری- دانشگاه الزهرا (س)
کارشناسی ارشد- حسابداری- دانشگاه الزهرا (س)
کارشناسی- حسابداری- دانشگاه الزهرا (س)
 
محمد ارباب افضلی
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
دانشجوی دکتری- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی- پژوهشکده پولی و بانکی
کارشناسی ارشد- علوم اقتصادی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کارشناسی- علوم اقتصادی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
 

فاطمه نوربخش
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
کارشناسی ارشد- اقتصاد محض- دانشگاه سیتی لندن- انگلستان
کارشناسی- اقتصاد نظری- دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب 

دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندهاکليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
بازديد اين صفحه: 539,269