پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institution
گزارش‌های پژوهشی
97/09/13 وضعیت بانک‌های اسلامی در جهان


97/08/26 بایسته‌های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی


97/07/29 اثرات شیوه‌های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی


۹۷/۰۷/۱۰ نقش و اثر‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکل‌گیری مقام ناظر احتیاطی

1397/06/19 آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی

۱۳۹۷/۰۶/۰۵ سیاستگذاری پولی و احتیاطی کلان در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی

۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ارزیابی اثرات متقابل پایداری بودجه‌ای و ثبات مالی در اقتصاد ایران

۱۳۹۷/۵/۱ تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی

۱۳۹۷/۴/۳۱ چکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
 

۱۳۹۷/۴/۲۰ تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت‌گذاری در بخش صنعت کشور:کاربردی از داده‌های خرد قیمت و تولید صنعتی

۱۳۹۷/۱/۲۸شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت‌‌های مالی بین المللی IFRS
 

۱۳۹۶/۱۲/۶ نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین‌الملل

۱۳۹۶/۱۱/۲۸ دست‌نامه صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوک

۱۳۹۶/۱۱/۱۶ آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور


۱۳۹۶/۱۰/۱۹ تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی

۱۳۹۶/۱۰/۱۰ بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی
 

۱۳۹۶/۹/۳۰ امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری
 

۱۳۹۶/۹/۲۸سامان‌دهی نرخ بهره سیاستی در سیاست‌گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی
 

۱۳۹۶/۸/۳ بررسی ابعاد فقهی سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی
 
انتها123456
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها